Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

W konkursie RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/18 w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat” RPO WŁ 2014 – 2020 zdobyliśmy dotacje dla kolejnych dwóch klientów. Łącznie kwota dotacji na założenie żłobków, które pozyskaliśmy dla naszych klientów, przekroczyła już 4 mln. PLN.

Top