Wizyta Gości z Ukrainy

W dniach 21 – 23.07.2018 w Łodzi gościli samorządowcy i przedstawicie instytucji otoczenia biznesu z Ukrainy. Celem wizyty studyjnej była prezentacja osiągnięć województwa łódzkiego w wykorzystywaniu funduszy europejskich dla rozwoju przedsiębiorczości. W ramach programu goście odwiedzili m. in. wytwórnię pasz AGRO Kocięba w Czarnocinie, Gminno-Szkolną Halę Sportową im....
Read More

Upływa Termin Składania Wniosków w Ramach Konkursu nr RPLD

Przypominamy, iż 13.07.2018 upływa termin składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD .11.01.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego...
Read More
Top