SZKOLNICTWO WYŻSZE

IRK

Staże naukowe dla ukraińskich nauczycieli akademickich na temat szkolnictwa wyższego w UE realizowane głównie w Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie.

SZKOLENIA I WARSZTATY
DLA PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH

Tematyka to pozyskiwanie funduszy unijnych, głównie Erasmus+ oraz Horizon 2020 na finansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

CONSULTING

Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania na projekty edukacyjne, badawcze, naukowe, innowacyjne etc.

BIZNES

BUSINESS WEEK

Tygodniowe szkolenia dla przedsiębiorców ukraińskich (MSP) na aktualne tematy ekonomiczne. Organizujemy je w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Wiedniu i Brukseli, Tematyka: Finansowanie działalności gospodarczej w UE, Oznaczenia EC, System ISO: 9001, Prowadzenie biznesu w UE etc.

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA BIZNESU

Głównym tematem jest pozyskiwanie środków na rozwój biznesu oraz wejście na rynki unijne (oznakowanie CE). Uczymy jak przygotować aplikację, pomagamy w procesie aplikowania, wdrożenia oraz certyfikacji ISO oraz oznaczenia CE.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Współpracujemy z siecią „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” i siecią inkubatorów „Business Link”, pomagamy ukraińskim firmom w uzyskaniu pomocy sieci.

CONSULTING W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przygotowujemy opinie nt. możliwości finansowania określonego biznesu. Przygotowujemy na zlecenie klientów wnioski o dofinansowanie projektów, biznesplany, studia wykonalności, pośredniczymy w procesie uzyskania kredytu lub leasingu.

INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Pomoc przy wchodzeniu na rynki międzynarodowe począwszy od stworzenia strategii internacjonalizacji, poprzez pozyskanie dofinansowania, po pomoc w realizacji konkretnych projektów.

MISJE GOSPODARCZE

Organizujemy misje gospodarcze w krajach Europy Wschodniej i byłego WNP.

SEKTOR PUBLICZNY

CONSULTING PRZY OTWIERANIU BIUR PROJEKTOWYCH W STRUKTURACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Szkolenie personelu, doradztwo przy pisaniu projektów etc.

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI / SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Tematyka powiązana z działalnością naszej organizacji, czyli fundusze UE, funkcjonowanie różnych branż (medycyna , szkolnictwo wyższe) w UE, zarządzanie jakością w sektorze publicznym, zarządzanie strategiczne w samorządach.

BADANIA RYNKU

Analizy rynków pod kątem działalności międzynarodowej.

Top